Horses on a meadow

Informasjon

Klubben driver egen rideskole og har idag om lag 100 timeelever ukentlig, fordelt på 19 kurs mandag - fredag. Rideskolen tilbyr rideundervisning for alle nivåer og aldersgrupper, og har idag elever fra 3 - 72 år og 10. skolehester. Ridekursene følger skoleåret og fra august til juni, inkl. ridekurs i høst- og vinterferie.

Horse Training

01

Nybegynner

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

02

Vidrekommen

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Kids Riding Horses
Horseback Riding

03

Sprang

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

04

Dressur

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Riding Lessons